Tuyển dụng

Gia nhập bảo vệ Long Hải ngay hôm nay

Tuyển nhân viên bảo vệ

Do nhu cầu khách hàng ngày càng lớn và nhu cầu phát triển mở rộng thị trường, công ty bảo vệ Long Hải thường xuyên tuyển dụng nhân viên nam, nữ bảo vệ có tuổi đời từ 20 đến 50, sức khỏe tốt không tiền án tiền sự. Chúng tôi cũng thường xuyên mở lớp đào tạo bảo vệ, vệ sĩ chuyên nghiệp dành cho mọi đối tượng có nhu cầu tham gia.

Chi tiết

WP2Speed by Hoangweb.com