Bảo vệ nhà máy

Bảo vệ nhà máy

Bảo vệ Long Hải chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ nhà máy

Mục tiêu là các nhà máy tại khu công nghiệp, nhìn chung tình hình tương đối ổn định nhưng có nhiều công việc phải xử lý liên quan đến bên trong và bên ngoài nhà máy, các hoạt động của nhà máy, số lượng công nhân của nhà máy, do đó nhân viên công ty dịch vụ bảo vệ cần phải có kiến thức và kinh nghiệm để đáp ứng được nhu cầu của mục tiêu.

 • Kiểm soát an ninh khách vào ra bằng nhật ký làm việc
 • Bảo vệ tài sản cá nhân tham gia hoạt động nhà máy
 • Kiểm soát an ninh nội bộ nhà máy
 • Tuần tra giám sát ngày và đêm
 • Ngăn chặn phòng ngừa thất thoát tài sản
 • Ngăn chặn phòng ngừa cháy nổ
Bảo vệ nhà máy
Bảo vệ Long Hải đồng hành cùng Ansell

Bảo vệ nhà máy không những phải đáp ứng các nhiệm vụ về giữ gìn tài sản, tính mạng con người mà còn phải có những hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn bằng cách kiểm tra giám sát đánh giá kịp thời những nguy cơ có thể gây ra trong tương lai mà mắt thường không thể thấy được, phải có nghiệp vụ quy trình làm việc rõ ràng.

Yêu cầu đối với vị trí bảo vệ nhà máy của công ty bảo vệ Long Hải đối với nhân viên ngoài các nghiệp vụ cơ bản còn cần thiết phải:

 • Biết rõ các yêu cầu, nội quy của nhà máy
 • Nắm được tính chất hoạt động của nhà máy
 • Biết các thông tin về sản phẩm của nhà máy như: màu sắc, kích thước, trọng lượng, chủng loại, mã số,..
 • Có các thông tin về Ban Giám Đốc nhà máy và người phụ trách an ninh nhà máy
 • Nắm chắc vị trí và cách sử dụng hệ thống PCCC tại nhà máy
 • Nắm biết được giờ cao điểm công nhân ra vào tại nhà máy
 • Hiểu được trịnh độ, nhận thức và quan điểm, thái độ của công nhân tại nhà máy
 • Luôn sẵn sàng chủ động nắm vững cách xử lý các tình huống khi xảy ra