Bảo vệ Long Hải bảo vệ sự kiện, bảo vệ yếu nhân, khách hàng VIP

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ LONG HẢI
Thường xuyên thực hiện các hợp đồng sự kiện, bảo vệ yếu nhân, khách hàng VIP, các nhân vật nổi tiếng ở trong và ngoài nước…

bảo vệ yếu nhânbảo vệ khách vipbảo vệ người nổi tiếng

Các nhân viên bảo vệ Long Hải tham gia bảo vệ sự kiện, bảo vệ yếu nhân và các khách hàng VIP trong và ngoài nước được trang bị đầy đủ:
Bảo vệ Long Hải trang bị đầy đủ nghiệp vụ bảo vệ cho nhân viên
– Bảo vệ Long Hải được huấn luyện đầy đủ về việc sử dụng các loại công cụ hỗ trợ như: Súng, Roi điện, gậy sắt, gậy cao su…
– Trang phục của bảo vệ Long Hải được trang bị theo tính chất và yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ

bảo vệ sự kiệnnhân viên bảo vệ

VỚI PHƯƠNG CHÂM PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG LÀ SỐ 1 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ LONG HẢI LUÔN NỖ LỰC ĐEM LẠI SỰ HÀI LÒNG CHO KHÁCH HÀNG