Nội dung các bước huận luyện bảo vệ Long Hải

Bảo vệ Long Hải bảo vệ sự kiện, bảo vệ yếu nhân, khách hàng VIP

Khi xã hội càng phát triển thì nhu cầu được bảo vệ càng tăng cao. Xã hội ngày càng phức tạp nên nhu cầu thuê bảo vệ đòi hỏi về chất lượng dịch vụ càng chuyên nghiệp. Vì vậy, công ty Cổ Phần Bảo vệ Long Hải đã xây dựng một quy trình đào tạo nhân viên bảo vệ theo tuần tự cơ bản như sau:

Nhân viên bảo vệ Long Hải trước khi có thể hoàn thành nhiệm vụ công việc cần phải được đào tạo những nội quy lao động của các đơn vị chủ quản.
Nghiệp vụ bảo vệ là điều kiện cần và đủ mà mỗi nhân viên bảo vệ Long Hải cần phải được trang bị để có thể tác nghiệp trong mọi điều kiện, hoàn cảnh và công việc cụ thể.
Ngoài chuyên môn nghiệp vụ thì các thao tác cơ bản như: Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, kỹ thuật Sơ cấp cứu, kiến thức pháp luật là một trong những nội dung đào tạo quan trọng mà mỗi Nhân viên bảo vệ Long Hải không thể bỏ qua, vì đây sẽ là những trường hợp mỗi nhân viên bảo vệ Long Hải có thể gặp phải thường xuyên trong quá trình tác nghiệp.
Văn hoá trong giao tiếp ứng xử (kỷ năng mềm) một nhân viên bảo vệ Long Hải giỏi là người có thể sử dụng ngôn ngữ để có thể giải quyết mọi xung đột mà không cần phải dùng đến sức mạnh của vũ lực.
Sử dụng và bảo quản các loại công cụ hỗ trợ bảo vệ, đối với nhân viên bảo vệ Long Hải thì nghiệp vụ bảo vệ cần thiết trong công tác đào tạo đó là cách sử dụng an toàn, hiệu quả các công cụ hỗ trợ như: Súng, súng điện, roi điện, bộ đàm…
Và cuối cùng mỗi nhân viên bảo vệ Long Hải được đào tạo chuyên môn về dịch vụ khách hàng, đó là thái độ phục vụ và chăm sóc, giữ khách hàng.